İçerik Yönetimi

Kurumsal Sınav İhtiyacınızı Karşılıyoruz

Planla

Oluşturmak istediğiniz sınav ya da testin özelliklerini, uygulama tarihini belirleyin. Soru seçme, akıllı robot ya da hazır sınav alternatiflerinden biriyle sınavınızı oluşturun.

İncele

Seçtiğiniz soruların kazanım dağılımını, zorluk derecesini ve sayfa düzenini görün. Her bir dersin önerilen zorluk düzeyine uygun olmasını sağlayın.

Uygula

Sınavınızı online uygulayın, öğrencilerin katılım durumlarını anlık izleyin ya da baskısını yapıp gönderelim, yüz yüze uygulayıp değerlendirin.

Soru Seçmenizi Kolaylaştırıyoruz.

Kurum içi sınavlarınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak oluşturun:

1- Karma Soru Havuzu'ndan soru seçerek

2- Akıllı Robot'u kullanarak

3- Yayınevlerinin sisteme eklediği ya da diğer okulların oluşturduğu Hazır Sınavlar arasından seçerek

Uygulama tarihini ve sınav süresini belirleyin.

Sınavın yüz yüze mi online mı uygulanacağına karar verin.

Yüz yüze sınav için baskı talebinde bulunun.

Sınıf seviyesine uygun sınavınızı güvenle uygulayın.

touch_app

Kendin Seç

Soruları kendiniz seçin ya da seçmeleri için öğretmenleri görevlendirin.

Gelişmiş filtreleme seçenekleri kullanarak istediğiniz içerikleri kolayca görüntüleyin.

İstediğiniz soruları seçin. Beğendiğiniz soruları, daha sonra kolayca ulaşabilmek için favorilere ekleyin.

settings_input_component

Robota Seçtir

Hangi tür sorulardan, hangi konularda kaçar soru sormak istediğinizi belirleyin.

Derslerin (alt testlerin) zorluk derecesini belirleyin.

Akıllı robotun seçtiği soruları görüntüleyin, istediğiniz soruyu değiştirin.

*Robotumuz henüz acemi fakat öğreniyor.

pageview

Hazırı Kullan

Diğer okulların oluşturduğu ya da yayınevlerinin sisteme eklediği hazır sınavları inceleyin.

Soruların yıllık plan üzerinde kazanım dağılımını görün.

Beğendiğiniz sınavı hemen uygulayın ya da sorularda istediğiniz değişikliği yaparak uygulayın.

%100 LGS Oluşturmanızı Sağlıyoruz

Her sorumuzun “güçlük” ve “ayırt edicilik” endeksini evrensel düzeyde benimsenmiş standartlarla hesaplayarak şeffaf biçimde gösteriyoruz.

Testlerin güçlüğünü, ayırt ediciliğini ve güvenirliğini etkileyebilecek temel bir bileşen olan “çeldirici etkinliği”ni veriyoruz.

Geçerli ve güvenilir bir test oluşturabilmeniz için ayrıca “güçlük – ayırt edicilik uyumu”nu özgün bir yöntemle hesaplayıp sorunun hangi tür testlerde kullanılabileceğini belirtiyoruz.

2’den 8. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde en uygun “Kazanım Ölçme” ve “Bursluluk” sınavları ile en isabetli LGS denemeleri oluşturabileceğiniz benzersiz bir olanak sunuyoruz.

Sorularımıza ilişkin tüm verileri soru detayında kolay anlaşılır biçimde gösteriyor, her bir sorunun bilimsel niteliğini görerek kaliteli sınavlar oluşturmanızı sağlıyoruz.

*Soruların madde analizini öncelikle yüz yüze uyguladığımız "Kazanım Ölçme" ve "Bursluluk" sınavlarının ölçme ve değerlendirme verilerine göre çıkarıyoruz. Belirli bir uygulama değerine ulaşmamış soruların endekslerini göstermiyoruz. Ayrıca pandemi sürecindeki online uygulamaların madde analizi güvenirliğini etkilememesi için ekstra kriterler uyguluyor, her online sınav sonucunda elde edilen verileri bilimsel endekslere katmıyoruz.

Bilimsel Yöntemler Kullanıyoruz

Soru Güçlüğü

Soruların testlere dengeli dağılımını sağlıyoruz.

Ayırt Edicilik

Soruların ayırt etme yeteneğini ölçüyoruz.

Çeldirici Etkinliği

Soruların kalite bileşenlerini detaylandırıyoruz.

Soru Güçlüğü

Bir soruyu doğru cevaplama yüzdesi veya oranıdır.

Sorunun kolaylık ya da zorluk değerini gösterir.

Sorunun uygun zorluk düzeyine sahip olup olmadığını açığa çıkarır.

0,00 ile 1,00 değerleri arasında hesaplanır.

*Oluşturulan testlerin ortalama güçlüğünü anlık görmenizi sağlayarak LGS düzeyine uygun sınavlar hazırlamada işinizi kolaylaştırıyoruz. LGS soru güçlüğünü 2018 - 2019 - 2020 güçlük ortalamasını esas alarak veriyoruz. Ayrıca 2'den 7.sınafa kadar her sınıf düzeyinde en uygun zorluk değeriyle sınavlar, testler oluşturmanızı sağlıyoruz.

Ölçülen kazanımlar bakımından bireyler arası farklılıkların tespit edilmesi için soruların testlere dengeli dağıtılmasını sağlar, testin güvenirliğinin ön koşuludur.

Soru Ayırt Ediciliği

Sorunun, başarı düzeyi yüksek öğrencilerle başarı düzeyi düşük öğrencileri ayırt etme yeteneğidir.

Sorunun geçerliliğini, bilimselliğini, kısaca kalitesini gösterir.

Sorunun, içinde yer aldığı testle arasındaki korelasyonun uygunluğunu sağlar.

Sorudaki kusurların belirlenerek giderilmesini ya da sorunun iptal edilmesini sağlar.

Ayırt edici özelliği uygun sorulardan oluşmuş, zorluk düzeyi dengeli dağıtılmış bir testle, ölçülen kazanımlar bakımından öğrencilerin yeterlilikleri ölçülebilir, hangi sınıflarda hangi kazanımların yeniden işlenmesi gerektiği belirlenebilir.

Güçlük - Ayırt Edicilik Uyumu

Sorunun güçlük ve ayırt ediciliği arasındaki korelasyonu ifade eder.

Sorunun hangi tür testlerde kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.

Güçlük - ayırt edicilik uyumunu özgün bir yöntemle hesaplayıp gösteriyoruz.

Sorunun hangi tür testlerde kullanılabileceğini göstererek geçerli ve güvenilir bir sınav oluşturabilmenizi sağlar.

Çeldirici Etkinliği

Testlerin; güçlük, ayırt edicilik ve güvenirliğini etkileyebilecek temel bir bileşenidir.

Kaliteli bir soruda üst grupta doğru cevaba yönelim, alt grupta ise yanlış şıklara yönelim daha çok olmalıdır.

Yanlış cevapların çeldirici şıklar arasında dengeli dağılımı, sorunun ölçme yeteneği bakımından önemlidir.

Öğretmenlere soru kalitesini göstermek bakımından önemli olduğu gibi yayıncı ve yazarlara da, kusurlu soruları belirleyip düzeltmede yol göstericidir.

İçerik Yönetim Sistemi'nin Özellikleri

Oluşturabileceğiniz Sınav Sayısı Sınırsız
Oluşturabileceğiniz Test Sayısı Sınırsız
Hazır Sınavları Kullanma check_circle
Oluşturulan Sınav ve Testlerin Online Olarak Uygulanması check_circle
Oluşturulan Sınav ve Testlerin PDF Olarak Alınması ( *Kurumsal tam üyelik ) check_circle
Baskı Talebinde Bulunma check_circle
Kapsamlı Analiz ve Raporlama check_circle
Online Sınav Sonrası Soru Üzerinde Tartışma check_circle
Bilgi Paylaşım Sistemiyle İçerik Paylaşımı check_circle

Kaliteyi, bilimsel ölçme ve değerlendirmeyi önemseyen okulların "Bursluluk" ve "Kazanım Ölçme" sınavı ihtiyacını karşılayan platformumuz temelde Edroof orijinal içerikleri sunmaktadır. 2020 - 2021 eğitim yılında aşağıdaki yayınevleri de platformumuza katkıda bulunarak bize güç vermişlerdir.

Platform özelliklerini ve içerik kalitesini keşfedin

Ücretsiz Dene