8. Sınıf Türkçe Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1770 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 107
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 77
  Metnin konusunu belirler. 27
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 75
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 95
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 13
  Metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 36
  Metinle ilgili sorular oluşturur, sorulara cevap verir. 102
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 33
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 24
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 24
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 36
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 89
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 40
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 33
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 33
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 21
  Köşe yazısı, makale ve deneme metin türlerini ayırt eder. 40
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 23
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 3
  Metindeki amaç-sonuç cümlelerini ayırt eder. 16
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 56
  Metindeki duygu bildiren ifadeleri ayırt eder. 80
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 8
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 32
  Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini ayırt eder. 1
  Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 34
  Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 28
  Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 44
  Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 76
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 58
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 41
  Yüklemin türüne göre cümleleri tanır. 22
  Yüklemin yerine göre cümleleri tanır. 7
  Yapılarına göre cümle türlerini tanır. 50
  Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 48
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 87
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  De, ki ve mi nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2
  Kısaltmaların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Sayıların ve tarihlerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 3
  Birleşik sözcüklerin yazımını kavrayarak uygular. 2
  Nokta, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 85
  Virgül ve noktalı virgül işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 21
  Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 8
  Kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti ve tek tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 13
  Yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 9