8. Sınıf Newton Online Deneme - 1

Newton Yayınları
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Online Deneme
  Yayınevi Newton Yayınları
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (20 Soru)
  İnkılap Tarihi (10 Soru)
  Din Kültürü (10 Soru)
  İngilizce (10 Soru)
  Matematik (20 Soru)
  Fen Bilimleri (20 Soru)
  Kapsam Genel Deneme (1. dönem konuları)
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 3
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 1
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 1
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 1
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 1
  Metindeki duygu bildiren ifadeleri ayırt eder. 1
  Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 1
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 1
  Birleşik sözcüklerin yazımını kavrayarak uygular. 1
  Nokta, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mustafa Kemalin askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1
  Kuâ-yı Millîyenin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1
  Misakımillinin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri ile ilişkilendirir. 1
  Mustafa Kemalin ve Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tepkilerini değerlendirir. 1
  Millî Mücadele Döneminde Doğu Cephesi ve Güney Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3
  Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1
  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki kurar. 1
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1
  Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1
  Hz. Musanın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1
  Hz. Şuaybin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1
  Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and sentences. 1
  Students will be able to understand short, simple offers, invitation letters, etc. 1
  Students will be able to ask what people do regularly and respond to questions about the actions they regularly do. 1
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1
  Students will be able to recognize cultural diversity food choices through readings and discussion. 1
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 1
  Students will be able to follow a phone conversation. 1
  Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1
  Students will be able to describe in simple terms theirconcerns, sympathy and future plans. 2

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 1
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2
  Verilen bir sayıyı 10un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1
  Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 1
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 3

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2
  DNAnın yapısını model üzerinde gösterir. 2
  Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1
  Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1
  Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 2
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1