8. Sınıf Nego Online Deneme - 1

Nego Yayıncılık
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Online Deneme
  Yayınevi Nego Yayıncılık
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (20 Soru)
  İnkılap Tarihi (10 Soru)
  Din Kültürü (10 Soru)
  İngilizce (10 Soru)
  Matematik (20 Soru)
  Fen Bilimleri (20 Soru)
  Kapsam Genel Deneme (1. dönem konuları)
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 2
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 1
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 1
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 1
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 3
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 1
  Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1
  Yüklemin yerine göre cümleleri tanır. 1
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti ve tek tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Avrupadaki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devletinin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 1
  Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemalin ve halkın tutumunu analiz eder. 1
  Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaları analiz eder. 2
  Mustafa Kemalin ve Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tepkilerini değerlendirir. 1
  Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3
  Sakarya Meydan Savaşının kazanılmasında ve Büyük Taarruzun başarılı olmasında Mustafa Kemalin rolüne iliikin çıkarımlarda bulunur. 1

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1
  İslamın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1
  Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2
  İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 1
  Students will be able to understand short, simple offers, invitation letters, etc. 1
  Students will be able to give a simple description of daily routines, using a short series of simple phrases and sentences. 1
  Students will be able to write a short paragraph about the actions they do regularly. 1
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 1
  Students will be able to follow a phone conversation. 1
  Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1
  Students will be able to inquire about others’ plans and respond to simple inquires and requests. 1
  Students will be able to identify main ideas in very short,simple texts about internet habits. 1

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 2
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
  Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 2
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 1
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2
  Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1
  Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1
  Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1
  Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 2
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 2
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1
  Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1