8. Sınıf Matematik Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1877 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 35
  Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. 13
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 84
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 15
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 33
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 81
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 21
  Verilen bir sayıyı 10un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 17
  Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 29
  Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 37
  Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 35
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 30
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 49
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 51
  Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 21
  Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 20
  Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 22
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 21
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 37
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 22
  Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 14
  Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 3
  Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 14
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 85
  Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 15
  Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 35
  Özdeşlikleri modellerle açıklar. 45
  Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 59
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 85
  Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 48
  Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder. 62
  Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 50
  Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 63
  Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 49
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 26
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. 8
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 31
  Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 18
  Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 24
  Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 23
  Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 11
  Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 91
  Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 36
  Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 76
  Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 25
  Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 31
  Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 52
  Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 38
  Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 5
  Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 24
  Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 30
  Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 14
  Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 14