8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 727 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 29
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 24
  İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler. 10
  Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 20
  DNAnın yapısını model üzerinde gösterir. 10
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 10
  Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 9
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 21
  Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 5
  Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 5
  Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 9
  Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 9
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 17
  Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 10
  Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır. 7
  Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur. 4
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 25
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 26
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 16
  Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 14
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 10
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 22
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 22
  Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 9
  Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 2
  Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 7
  Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 10
  Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 9
  Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 6
  Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 6
  Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 38
  Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 11
  Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çzerek yorumlar. 17
  Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 5
  Geçmişten günümüze Türkiyedeki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 13
  Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar. 1
  Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 57
  Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 16
  Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 28
  Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 26
  Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 9
  Canlılarda solunumun önemini belirtir. 15
  Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 22
  Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1
  Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 11
  Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 3
  Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar. 7
  Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 6
  Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 15
  Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 25
  Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 3
  Topraklamayı açıklar. 2
  Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir. 11
  Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. 1
  Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarru u kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. 1