8. Sınıf Çalışkan Online Deneme - 1

Çalışkan Yayınları
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Online Deneme
  Yayınevi Çalışkan Yayınları
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (20 Soru)
  İnkılap Tarihi (10 Soru)
  Din Kültürü (10 Soru)
  İngilizce (10 Soru)
  Matematik (20 Soru)
  Fen Bilimleri (20 Soru)
  Kapsam Genel Deneme (1. dönem konuları)
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 2
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 1
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1
  Metinle ilgili sorular oluşturur, sorulara cevap verir. 2
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 2
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 3
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 1
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 1
  Köşe yazısı, makale ve deneme metin türlerini ayırt eder. 1
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 1

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Avrupadaki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devletinin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 2
  Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Kuâ-yı Millîyenin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1
  Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaları analiz eder. 1
  Misakımillinin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri ile ilişkilendirir. 1
  Mustafa Kemalin ve Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tepkilerini değerlendirir. 1
  Millî Mücadele Döneminde Doğu Cephesi ve Güney Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2
  Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1
  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki kurar. 1
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1
  İslamın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1
  Hz. Şuaybin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1
  Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1
  Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 1
  Students will be able to understand phrases, words and expressions related to regular actions teenagers do and what people like, dislike and prefer. 2
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1
  Students will be able to give a simple description or presentation of how bread is prepared. 2
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 2
  Students will be able to follow a phone conversation. 2

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 2
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1
  Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2
  Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1
  Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 1
  Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1
  Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 2

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2
  Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 3
  Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 3
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 3