7. Sınıf Türkçe Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1585 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 77
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 79
  Metnin konusunu belirler. 27
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 55
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 17
  Metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 55
  Metindeki örtülü anlamı bulur. 28
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 28
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 18
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 18
  Metne ilişkin sorular oluşturur, soruları cevaplar. 89
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 79
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 32
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 43
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 33
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 35
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 8
  Günlük ve söyleşi metin türlerini ayırt eder. 35
  Biyografi ve otobiyografi metin türlerini ayırt eder. 5
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 44
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 39
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 7
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 2
  Metindeki amaç - sonuç cümlelerini ayırt eder. 19
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 11
  Metindeki abartılı ifadeleri bulur. 2
  Metindeki duygu bildiren cümleleri ayırt eder. 18
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 5
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 43
  Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
  Kişi ve kip eklerinin işlevlerini ayırt eder. 46
  Bildirme kiplerinin işlevlerini ayırt eder. 40
  Dilek kiplerinin işlevlerini ayırt eder. 23
  Fiillerde anlam kaymasını kavrayarak uygular. 35
  Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 34
  Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 62
  Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 71
  Anlatım bozukluklarını tespit eder. 24
  Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 54
  Birleşik zamanlı fiilleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 14
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 82
  Büyük harflerin kullanıldığı yerleri kavrayarak uygular. 3
  De, ki ve mi`nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 4
  Kısaltmaların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 5
  Birleşik sözcüklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 79
  Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 17
  Ünlem ve soru işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 11
  İki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 5
  Yay ayraç ve kısa çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7
  Uzun çizgi ve kesme işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7
  Eğik çizgi, köşeli ayraç ve tırnak işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7