7. Sınıf Matematik Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1862 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 90
  Toplama işleminin özelliklerini akıcı şlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 11
  Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 112
  Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 55
  Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 121
  Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 53
  Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 18
  Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 18
  Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 49
  Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 69
  Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 50
  Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 79
  Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 21
  Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 83
  Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 25
  Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 10
  Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 40
  Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 20
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. 24
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 58
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 87
  Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. 6
  Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 28
  Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. 10
  Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 11
  Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 21
  Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 8
  Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 72
  Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 11
  Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 13
  Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 10
  Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 84
  Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. 2
  İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler. 53
  Açıların eş veya bütünler olanlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 8
  Düzgün çokgenlerin kenar ve açı öelliklerini açıklar. 84
  Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. 33
  Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 17
  Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 21
  Alan ile ilgili problemleri çözer. 37
  Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler. 18
  Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 28
  Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 40
  Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 20
  Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar. 46
  Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 29
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 24
  Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 17
  Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. 18