7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1434 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Uzay teknolojilerini açıklar. 13
  Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 6
  Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 9
  Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 6
  Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 5
  Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2
  Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 18
  Yıldız kavramını açıklar. 10
  Galaksilerin yapısını açıklar. 8
  Evren kavramını açıklar. 10
  Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 74
  Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 6
  Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 17
  Mitozun canlılar için önemini açıklar. 56
  Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 26
  Mayozun canlılar için önemini açıklar. 31
  Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 24
  Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 28
  Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 58
  Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 14
  Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 18
  Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 35
  Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 47
  Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 55
  Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 37
  Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 7
  Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 38
  Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 17
  Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 53
  Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 13
  Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 53
  Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 49
  Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 41
  Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 36
  Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 16
  Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 27
  Karışımların ayrılması için kullanılabilecek öntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 11
  Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 10
  Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 4
  Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir. 1
  Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 37
  Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 12
  Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli gorünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir. 18
  Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 3
  Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği kirleri tartışır. 1
  Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 7
  Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 25
  Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 29
  Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 13
  İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 13
  Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 3
  İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar. 13
  Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar. 23
  Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 12
  Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 36
  Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. 82
  Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar. 17
  Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder. 1
  Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 11
  Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 22
  Elektrik akımını tanımlar. 19
  Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar. 21
  Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir. 27