6. Sınıf Türkçe Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1573 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 76
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 2
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 88
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 39
  Metnin konusunu belirler. 15
  Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 72
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 25
  Metindeki örtülü anlamı bulur. 4
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 28
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 14
  Metinle ilgili sorular sorar, soruları cevaplar. 78
  Metinden çıkarımlar yapar. 120
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 75
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 12
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 33
  Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 14
  Gezi yazısı ve anı metin etin türlerini ayırt eder. 11
  Mektup ve tiyatro metin türlerini ayırt eder. 7
  Şiirin şekil özelliklerini açıklar. 5
  Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 2
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 14
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 24
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 39
  Metindeki amaç-sonuç cümlelerini ayırt eder. 21
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 11
  Metindeki abartılı ifadeleri bulur. 3
  Metindeki duygu bildiren cümleleri ayırt eder. 12
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 3
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 38
  Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini ayırt eder. 11
  Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 83
  Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 103
  İsimlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 48
  İsim tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 38
  Sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 69
  Sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 9
  Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 43
  Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 46
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 22
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 27
  De, mi ve ki`nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 26
  Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  Sayılara ve kısaltmalara getirilen eklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  Birleşik sözcüklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 21
  Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 14
  Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 24
  Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 26
  İki nokta, noktalı virgül, kısa çizgi ve uzun çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 31
  Üç nokta ve tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 9
  Kesme işareti, eğik çizgi ve yay ayraç işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 26