6. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Sosyal Bilgiler (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Din Kültürü (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1573 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 76
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 2
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 88
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 39
  Metnin konusunu belirler. 15
  Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 72
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 25
  Metindeki örtülü anlamı bulur. 4
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 28
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 14
  Metinle ilgili sorular sorar, soruları cevaplar. 78
  Metinden çıkarımlar yapar. 120
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 75
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 12
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 33
  Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 14
  Gezi yazısı ve anı metin etin türlerini ayırt eder. 11
  Mektup ve tiyatro metin türlerini ayırt eder. 7
  Şiirin şekil özelliklerini açıklar. 5
  Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 2
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 14
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 24
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 39
  Metindeki amaç-sonuç cümlelerini ayırt eder. 21
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 11
  Metindeki abartılı ifadeleri bulur. 3
  Metindeki duygu bildiren cümleleri ayırt eder. 12
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 3
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 38
  Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini ayırt eder. 11
  Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 83
  Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 103
  İsimlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 48
  İsim tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 38
  Sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 69
  Sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 9
  Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 43
  Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 46
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 22
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 27
  De, mi ve ki`nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 26
  Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  Sayılara ve kısaltmalara getirilen eklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  Birleşik sözcüklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 21
  Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 14
  Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 24
  Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 26
  İki nokta, noktalı virgül, kısa çizgi ve uzun çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 31
  Üç nokta ve tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 9
  Kesme işareti, eğik çizgi ve yay ayraç işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 26

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1564 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 38
  Işlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 39
  Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 27
  Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 147
  Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 32
  2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 82
  Asal sayıları özellikleriyle belirler. 22
  Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 15
  Iki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 42
  Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 46
  Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 37
  Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 23
  Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 32
  Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 48
  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 45
  Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 11
  İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 25
  Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 18
  İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 16
  Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 8
  Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 87
  Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 10
  Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 16
  Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 15
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 16
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. 33
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 14
  Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 4
  Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 45
  Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 18
  Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. 21
  Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 21
  Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 20
  Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 15
  Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 7
  Iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder. 17
  Iki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 19
  Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 20
  Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 42
  Iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. 6
  Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir. 30
  Bir açıya eş bir açı çizer. 11
  Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 75
  Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 20
  Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 20
  Alan ölçme birimlerini tanır, m2km2, m2cm2mm2 birimlerini birbirine dönüştürür. 14
  Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir. 21
  Alan ile ilgili problemleri çözer. 18
  Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır. 28
  Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler. 1
  Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 15
  Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar. 15
  Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar. 10
  Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm3, dm3, m3 birimleri arasında dönüşüm yapar. 13
  Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 14
  Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür. 13
  Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir. 15
  Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer. 32

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1705 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 49
  Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneşe yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 17
  Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 12
  Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 15
  Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 7
  Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 160
  Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 47
  Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 76
  Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 19
  Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 71
  Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 20
  Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 21
  Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 7
  Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir. 4
  Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 104
  Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 122
  Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 57
  Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 31
  Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 52
  Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 41
  Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 45
  Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 52
  Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. 24
  Yoğunluğu tanımlar. 16
  Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 37
  Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 14
  Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır. 7
  Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıfandırır. 37
  Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler. 10
  Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 11
  Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. 12
  Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sını andırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 13
  Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır. 10
  Sesin yayılabiliği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. 30
  Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 7
  Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 5
  Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 53
  Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 19
  Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 5
  Ses yalıtımının önemini açıklar. 16
  Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar. 1
  Sinir sistemini, merkezi ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 48
  İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 22
  Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır. 13
  Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. 26
  Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 6
  Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 53
  Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir. 13
  Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 15
  Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır. 10
  Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 35
  Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar. 15
  Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 24
  Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. 18
  Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder. 36
  Elektriksel direnci tanımlar. 12
  Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder. 3

  Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 985 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 5
  Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 7
  Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 3
  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 5
  Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 44
  Orta Asyada kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 96
  İslamiyetin ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 39
  Türklerin İslamiyeti kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 51
  Türklerin Anadoluyu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 93
  Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 28
  Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 77
  Türkiyenin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 52
  Türkiyenin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 22
  Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 36
  Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. 61
  Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer. 15
  Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 31
  Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. 6
  Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. 118
  Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder. 29
  Türkiyenin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar. 20
  Vatandşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 19
  Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder. 13
  İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır. 12
  Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. 17
  Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1
  Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar. 16
  Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar. 12
  Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder. 3
  Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 8
  Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder. 35
  Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası alanda üstlendiği rolleri analiz eder. 11

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 433 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to recognize phrases, words,and expressions related to actions people do regularly 10
  Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly. 26
  Learners will be able to identify traditional dances from other countries. 21
  Students will be able to ask what other people do regularly and respond to questions about the actions they do regularly. 24
  Students will be able to tell the time and days. 28
  Students know frequently used words in unit Life. 18
  Students will be able to identify the names of different food items when listening to a conversation. 8
  Students will be able to read the label of a food product. 3
  Students will be able to understand short, simple, written texts about predictable, everyday matters such as food and personal opinions. 10
  Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like. 19
  Students will be able to ask people about their food preferences at breakfast. 13
  Students will be able to indicate that they don’t understand using simple expressions. 3
  Students know frequently used words in unit Yummy Breakfast. 60
  Students will be able to read visually supported,short, simple, written statements. 3
  Students will be able to describe people doing different actions. 4
  Students will be able to identify expressions and phrases related to present events. 4
  Students will be able to pick up the expressions used while comparing things in a dialogue 6
  Students will be able to make comparisons between two things. 13
  Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. 2
  Students will be able to ask people to compare things 1
  Students know frequently used words in unit Downtown. 3
  Students will be able to describe places 1
  Students will be able to pick up the essential information in short recorded passages about weather conditions. 14
  Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. 4
  Students will be able to understand short, simple written texts about predictable everyday matters such as emotions and weather. 3
  Students will be able to ask people about the weather. 5
  Students will be able to talk about and answer simple questions, initiate and respond to simple statements about everyday matters (i.e., weather and emotions). 2
  Students know frequently used words in unit Weather And Emotions. 12
  Students will be able to recognize the words related to the expression of emotions/feelings. 4
  Students will be able recognize phrases on signs encountered in everyday life. 3
  Students will be able to make comparisons 3
  Students will be able to ask people and express their feelings and opinions about places and things. 8
  Students know frequently used words in unit At The Fair. 5
  Students will be able to recognize familiar words and simple phrases concerning people’s occupations if spoken slowly and clearly. 8
  Students will be able to use simple phrases and sentences to describe occupations. 13
  Students will be able to understand familiar words and very simple sentences about occupations. 2
  Students will be able to give dates and ask questions about people’s occupations. 1
  Students will be able to recognize the of the week dates. 4
  Students will be able to give the date. 6
  Students know frequently used words in unit Occupations. 12
  Students will be able to listen to and identify the holiday activities they hear. 2
  Students will be able to state personal opinions 5
  Students will be able to ask and answer about what they did on their holidays. 2
  Students will be able to describe past activities and personal experiences. 3
  Students will be able to understand short, simple sentences and expressions related to past activities. 1
  Students know frequently used words in unit Holidays. 8
  Students will be able to get the main idea when people describe what people are doing at the moment. 1
  Students will be able to ask people about their location. 2
  Students will be able to listen and locate objects. 1
  Students will be able to describe the locations of people and things. 5
  Students will be able to understand short, simple sentences and expressions about past activities 2
  Students know frequently used words in unit Bookworms. 8
  Students will be able to recognize familiar words and very simple phrases on simple notices in the most common, everyday situations. 1
  Students will be able to identify appropriate behavior to save energy and to protect the environment. 1
  Students will be able understand suggestions related to the protection of the environment when articulated in clear, slow, and repeated speech. 1
  Students know frequently used words in unit Saving The Planet. 1

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 410 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 29
  Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 23
  Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 9
  Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 21
  İlahi kitaplar ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 20
  Hz. Âdemin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 9
  Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 5
  İslamda namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 30
  Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 17
  Namazın kılınışına örnekler verir. 81
  Hz. Zekeriyanın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6
  Fil suresini okur, anlamını söyler. 5
  İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 13
  Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. 4
  Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. 6
  Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 6
  Hz. Yahyanın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 4
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir. 15
  Medineye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 26
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir. 62
  Nasr suresini okur, anlamını söyler. 6
  Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder. 4
  Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar. 9