6. Sınıf Matematik Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1564 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 38
  Işlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 39
  Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 27
  Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 147
  Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 32
  2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 82
  Asal sayıları özellikleriyle belirler. 22
  Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 15
  Iki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 42
  Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 46
  Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 37
  Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 23
  Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 32
  Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 48
  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 45
  Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 11
  İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 25
  Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 18
  İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 16
  Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 8
  Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 87
  Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 10
  Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 16
  Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 15
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 16
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. 33
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 14
  Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 4
  Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 45
  Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 18
  Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. 21
  Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 21
  Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 20
  Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 15
  Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 7
  Iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder. 17
  Iki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. 19
  Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 20
  Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 42
  Iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. 6
  Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir. 30
  Bir açıya eş bir açı çizer. 11
  Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 75
  Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 20
  Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 20
  Alan ölçme birimlerini tanır, m2km2, m2cm2mm2 birimlerini birbirine dönüştürür. 14
  Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir. 21
  Alan ile ilgili problemleri çözer. 18
  Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır. 28
  Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler. 1
  Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 15
  Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar. 15
  Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar. 10
  Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm3, dm3, m3 birimleri arasında dönüşüm yapar. 13
  Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 14
  Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür. 13
  Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir. 15
  Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer. 32