6. Sınıf Fen Bilimleri Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1705 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 49
  Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneşe yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 17
  Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 12
  Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 15
  Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 7
  Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 160
  Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 47
  Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 76
  Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 19
  Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 71
  Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 20
  Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 21
  Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. 7
  Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir. 4
  Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 104
  Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 122
  Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 57
  Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 31
  Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır. 52
  Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 41
  Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 45
  Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. 52
  Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. 24
  Yoğunluğu tanımlar. 16
  Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 37
  Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 14
  Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır. 7
  Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıfandırır. 37
  Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler. 10
  Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir. 11
  Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. 12
  Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sını andırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir. 13
  Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır. 10
  Sesin yayılabiliği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder. 30
  Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 7
  Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder. 5
  Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır. 53
  Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir. 19
  Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 5
  Ses yalıtımının önemini açıklar. 16
  Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar. 1
  Sinir sistemini, merkezi ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar. 48
  İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder. 22
  Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır. 13
  Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. 26
  Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 6
  Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar. 53
  Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir. 13
  Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir. 15
  Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır. 10
  Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 35
  Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar. 15
  Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. 24
  Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. 18
  Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder. 36
  Elektriksel direnci tanımlar. 12
  Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder. 3