4. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Sosyal Bilgiler (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Din Kültürü (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1387 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin konusunu belirler. 33
  Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 28
  Ne, nerede, ne zaman, niçin ve kim (5N1K) sorularını cevaplar. 93
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 19
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 60
  Grafik, tablo ve şekillerle ilgili soruları cevaplar. 50
  Metinle ilgili sorular sorar ve soruları cevaplar. 85
  Metinden çıkarımlar yapar. 84
  Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 22
  Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 4
  Olayları oluş sırasına göre sıralar. 69
  Metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 32
  Metin türlerini ayırt eder. 41
  Metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. 58
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 61
  Metindeki benzetme belirten ifadeleri ayırt eder. 6
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 3
  Büyük harfleri uygun yerlerde kullanır. 23
  Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 2
  Sayıları ve Romen rakamlarını doğru yazar. 8
  "De" ve "ki" bağlaçlarını kuralına uygun kullanır. 56
  Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 143
  Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 88
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 42
  Metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 60
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 139
  Deyim ve atasözlerini anlamına uygun kullanır. 59
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 19

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1456 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 23
  10 000e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 6
  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler. 67
  Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 33
  En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. 26
  Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 68
  En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 50
  En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 29
  Üç basamaklı doğal sayılardan 10un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 7
  Iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 10
  En çok dört basamaklı doğal sayıları 100ün katlarıyla zihinden toplar. 7
  Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 25
  Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 9
  Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 47
  Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 28
  Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 10
  En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 7
  En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 8
  En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 11
  Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 52
  üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 22
  En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 16
  Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000e zihinden böler. 9
  Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 4
  Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 53
  Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar. 2
  Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar. 5
  Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 18
  Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 25
  Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 50
  Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 13
  Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 45
  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 18
  Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 25
  Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 40
  Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 31
  Sütun grafiğini oluşturur. 7
  Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 2
  Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 3
  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 47
  Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 21
  Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 8
  Açınımı verilen küpü oluşturur. 2
  Izometrik ya da kareli kağıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 20
  Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 8
  Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 13
  Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 25
  Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur. 21
  Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 35
  Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 19
  Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. 6
  Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar. 31
  Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 9
  Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer. 27
  Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar. 5
  Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 9
  Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer. 32
  Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler. 33
  Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir. 16
  Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder. 1
  Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır. 4
  Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler. 5
  Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür. 30
  Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer. 33
  Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür. 35
  Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 10
  Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer. 40

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 912 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Yer kabugunun kara tabakasının kayaclardan olustugunu belirtir. 11
  Kayaclarla madenleri iliskilendirir ve kayacların ham madde olarak onemini tartısır. 35
  Fosillerin olusumunu açıklar. 14
  Dunyanın donme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 11
  Dunyanın hareketleri sonucu gerceklesen olayları açıklar. 33
  Canlı yasamı ve besin icerikleri arasındaki iliskiyi açıklar. 114
  Su ve minerallerin butun besinlerde bulundugu cıkarımını yapar. 21
  Saglıklı bir yasam icin besinlerin tazeliginin ve dogallıgının onemini, arastırma verilerine dayalı olarak tartısır. 40
  İnsan saglıgı ile dengeli beslenmeyi iliskilendirir. 31
  Alkol ve sigara kullanımının insan saglıgına olan olumsuz etkilerinin farkına varır. 18
  Yakın cevresinde sigara kullanımını azaltmaya yonelik sorumluluk ustlenir. 10
  Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin sekillerini degistirmesine yonelik deneyler yapar. 87
  Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 22
  Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 14
  Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 9
  Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar. 9
  Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 49
  Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 58
  Ölçulebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 23
  Maddelerin hallerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 45
  Aynı maddenin farklı hallerine ornekler verir. 22
  Maddelerin ısınıp sogumasına yonelik deneyler tasarlar. 17
  Maddelerin ısı etkisiyle hal degistirebilecegine yonelik deney tasarlar. 18
  Günlük yaşamda kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıfandırarak aralarındaki farkları açıklar. 29
  Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 19
  Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır. 5
  Geçmiste ve gunumuzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 14
  Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 15
  Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. 3
  Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular. 6
  Işık kirliliğinin, dogal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar. 6
  Işık kirliliğini azaltmaya yonelik cozumler uretir. 5
  Geçmiste ve gunumuzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 16
  Şiddetli sese sahip teknolojik aracların olumlu ve olumsuz etkilerini arastırır. 3
  Ses kirliliginin nedenlerini sorgular. 9
  Ses kirliliginin insan saglıgı ve cevre uzerindeki olumsuz etkilerini açıklar. 5
  Ses kirliligini azaltmaya yonelik cozumler uretir. 4
  Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya ozen gosterir. 24
  Yasam icin gerekli olan kaynakların ve geri donusumun onemini fark eder. 11
  Basit elektrik devresini olusturan devre elemanlarını islevleri ile tanır. 23
  Evde ve okuldaki elektrik dugmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir. 4

  Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 756 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 22
  Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 20
  Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 9
  Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 5
  Diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılar. 22
  Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 42
  Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 77
  Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 3
  Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadelenin önemini kavrar. 83
  Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 22
  Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 27
  Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 37
  Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. 38
  Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 15
  Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 55
  Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 44
  Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 19
  Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 20
  Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir. 5
  Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 20
  İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 38
  Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 26
  Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 48
  Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur. 13
  Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 9
  Çocuk olarak haklara örnekler verir. 9
  Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 5
  Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 22
  Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. 1

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 909 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to count to one hundred. 47
  Students will be able to recognize numbers twenty through one hundred. 10
  Students will be able to say ‘thank you’ in different languages. 1
  Students will be able to understand short and clear speech on making requests and asking for permission. 10
  Students will be able to interact with their classmates through asking for and giving permission in short sentences and phrases. 3
  Students will be able to recognize simple classroom instructions. 32
  Students will be able to make requests and tell others what to do using rehearsed simple phrases and short sentences. 12
  Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 25
  Students know frequently used words in unit Classroom Rules. 109
  Students will be able to identify different people’s personal possessions. 13
  Students will be able to recognize personal information about other people such as where they are from and where they live. 13
  Students will be able to identify flags and national dress of different countries. 25
  Students will be able to ask and answer questions about people, their nationalities and home countries if articulated slowly and clearly. 9
  Students will be able to talk about locations of things 6
  Students know frequently used words in unit Nationality. 10
  Students will be able to get the main idea when people describe their own or others’ abilities in clear and short sentences. 7
  Students will be able to deliver a very brief speech about their own and other people’s abilities when they are given time for advance preparation. 8
  Students will be able to recognize what others possess provided that the speech is clear, short and slow. 10
  Students will be able to talk about their own and others’ possessions. 10
  Students know frequently used words in unit Cartoon Characters. 13
  Students will be able to understand the gist and key information in short, recorded passages of people talking about their likes and dislikes. 2
  Students will be able to say what they like doing. 13
  Students will be able to ask people questions about what they like and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. 5
  Students know frequently used words in unit Free Time. 21
  Students will be able to give personal information on the daily routines they do at different times of the day. 4
  Students will be able to extract the gist and relevant specific information in short recorded passages about predictable everyday routines which are spoken slowly and clearly. 9
  Students will be able to ask and answer and initiate and respond to simple statements about their daily routines. 2
  Students will be able to recognize the time in short and clear speech. 36
  Students will be able to ask and answer about the time. 110
  Students know frequently used words in unit My Day. 17
  Students will be able to ask and answer very simple clarification questions through short expressions or mimes and actions. 1
  Students will be able to recognize phrases/descriptions about locations. 5
  Students will be able to describe locations of people and things. 10
  Students will be able to ask and answer questions about locations of objects. 12
  Students will be able to give short, basic instructions. 2
  Students know frequently used words in unit Fun With Science. 2
  Students will be able to identify other people’s jobs, likes and regular activities when stated in clear and short sentences. 3
  Students will be able to talk about other people’s jobs, regular activities and likes in simple sentences. 1
  Students will be able to ask and answer questions on what people do regularly and what they like doing using short sentences and phrases. 2
  Students know frequently used words in unit Jobs. 10
  Students will be able to understand the essential information in short recorded passages dealing with predictable,everyday matters (clothes and weather conditions) which are spoken slowly and clearly and when there is visual support. 3
  Students will be able to describe the weather. 27
  Students will be able to ask and answer simple questions and initiate and respond to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics (e.g.,the weather). 1
  Students will be able to ask and answer simple questions and initiate and respond to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics (e.g.,the weather). 3
  Students will be able to ask people for things and give people things. 6
  Students will be able to recognize the names of the seasons in short and clear speeches. 4
  Students will be able to name the seasons. 22
  Students know frequently used words in unit My Clothes. 100
  Students will be able to understand the main point in short, clear, simple messages and announcements (e.g.,describing people and their features). 14
  Students will be able to ask and answer about other people’s physical characteristics and personality. 5
  Students will be able to describe their friends and other people (family members, teachers, etc.). 7
  Students know frequently used words in unit My Friends. 6
  Students will be able to comprehend offers about their basic needs. 1
  Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks. 2
  Students will be able to identify others’ needs and feelings if stated in simple and clear speech. 9
  Students will be able to express how they feel and what they want in simple and short sentences and phrases. 1
  Students will be able to ask and answer questions, initiate and respond to simple statements about their basic needs and feelings 4
  Students will be able to ask and answer questions, initiate and respond to simple statements about their basic needs and feelings 2
  Students know frequently used words in unit Food And Drinks. 52

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 102 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 23
  Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 6
  Tekbir ve salavatı söyler. 9
  Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler. 2
  İslamın inanç esaslarını sıralar. 15
  İslamın şartlarını söyler. 11
  Kuran-ı Kerimin iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 5
  Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 8
  İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 6
  Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar. 2
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) aile büyüklerini tanır. 3
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 2
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir. 3
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 1
  İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir. 5