3. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Hayat Bilgisi (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1302 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin konusunu belirler. 40
  Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 14
  Ne, kim, nerede ve nasıl sorularını cevaplar. 57
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 27
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 164
  Tablo, grafik ve şekillerle ilgili soruları cevaplar. 96
  Metinle ilgili sorular sorar ve soruları cevaplar. 52
  Metinden çıkarımlar yapar. 64
  Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 30
  Metin türlerini ayırt eder. 35
  Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 7
  Olayları oluş sırasına göre sıralar. 67
  Büyük harfleri uygun yerlerde kullanır. 57
  Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 134
  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 78
  Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 123
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 106
  Deyim ve atasözlerini anlamına uygun kullanır. 25
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 6
  Cümleleri anlamlı ve kurallı bir biçimde tamamlar. 102
  Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 18

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1657 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Uc basamaklı dogal sayıları okur ve yazar. 30
  Uc basamaklı dogal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak degerlerini belirler. 40
  En cok uc basamaklı dogal sayıları en yakın onluga ya da yuzluge yuvarlar. 35
  1000den kucuk en cok bes dogal sayıyı karsılastırır ve sembol kullanarak sıralar. 57
  100 icinde altısar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar. 40
  Aralarındaki fark sabit olan sayı oruntusunu genisletir ve olusturur. 71
  Tek ve cift dogal sayıları kavrar. 39
  Tek ve cift dogal sayıların toplamlarını model uzerinde inceleyerek toplamların tek mi cift mi oldugunu ifade eder. 4
  20ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 26
  En cok uc basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 61
  Uc dogal sayı ile yapılan toplama isleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının degismesinin sonucu degistirmedigini gosterir. 4
  Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen cıkarma islemi yapar. 49
  Iki basamaklı sayılardan 10un katı olan iki basamaklı sayıları, uc basamaklı 100un katı olan dogal sayılardan 10un katı olan iki basamaklı dogal sayıları zihinden cıkarır. 11
  Iki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucuyla karsılastırır. 10
  Zihinden toplama islemi yapar. 7
  Bir toplama isleminde verilmeyen toplananı bulur. 19
  Dogal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri cozer. 33
  Dogal sayılarla yapılan cıkarma isleminin sonucunu tahmin eder, tahminini islem sonucuyla karsılastırır. 5
  Dogal sayılarla toplama ve cıkarma islemlerini gerektiren problemleri cozer. 70
  Sekil ve nesne grafiginde gosterilen bilgileri acıklayarak grafikten cetele ve sıklık tablosuna donusumler yapar ve yorumlar. 13
  Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler olusturarak toplama ve cıkarma islemleri gerektiren problemleri cozer. 17
  En cok uc veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettigi veriyi duzenler. 12
  Carpma isleminin kat anlamını acıklar. 12
  Carpım tablosunu olusturur. 10
  Iki basamaklı bir dogal sayıyla en cok iki basamaklı bir dogal sayıyı, en cok uc basamaklı bir dogal sayıyla bir basamaklı bir dogal sayıyı carpar. 32
  10 ve 100 ile kısa yoldan carpma islemi yapar. 12
  5`e kadar (5 dahil) carpım tablosundaki sayıları kullanarak carpma isleminde carpanlardan biri bir arttırıldıgında veya azaltıldıgında carpma isleminin sonucunun nasıl degistigini fark eder. 8
  Biri carpma islemi olmak uzere iki islem gerektiren problemleri cozer. 84
  Iki basamaklı dogal sayıları bir basamaklı dogal sayılara boler. 30
  Birler basamagı sıfır olan iki basamaklı bir dogal sayıyı 10a kısa yoldan boler. 1
  Bolme isleminde bolunen, bolen, bolum ve kalan arasındaki iliskiyi fark eder. 10
  Biri bolme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri cozer. 40
  Butun, yarım ve ceyrek modellerinin kesir gosterimlerini kullanır. 5
  Bir butunu es parcalara ayırarak es parcalardan her birinin birim kesir oldugunu belirtir. 19
  Pay ve payda arasındaki iliskiyi acıklar. 4
  Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gosterir. 3
  Bir coklugun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 31
  Payı paydasından kucuk kesirler elde eder. 4
  Zamanı dakika ve saat cinsinden soyler, okur ve yazar. 9
  Zaman olcme birimleri arasındaki iliskiyi acıklar. 10
  Zaman olcme birimlerinin kullanıldıgı problemleri cozer. 13
  Lira ve kurus iliskisini gosterir. 1
  Paralarımızla ilgili problemleri cozer. 58
  Nesneleri gram ve kilogram cinsinden olcer. 10
  Bir nesnenin kutlesini tahmin eder ve olcme yaparak tahmininin dogrulugunu kontrol eder. 4
  Kilogram ve gramla ilgili problemleri cozer. 45
  Kup, kare prizma, dikdortgen prizma, ucgen prizma, silindir, koni ve kure modellerinin yuzlerini, koselerini, ayrıtlarını belirtir. 70
  Kup, kare prizma ve dikdortgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yonlerini acıklar. 34
  Cetvel kullanarak kare, dikdortgen ve ucgeni cizer; kare ve dikdortgenin kosegenlerini belirler. 19
  Sekillerin kenar sayılarına gore isimlendirildiklerini fark eder. 40
  Sekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptıgı kaplama oruntusunu noktalı ya da kareli kagıt üzerine cizer. 17
  Noktayı tanır, sembolle gosterir ve isimlendirir. 8
  Dogruyu, ısını ve acıyı tanır. 39
  Dogru parcasını cizgi modelleri ile olusturur; yatay, dikey ve egik konumlu dogru parcası modellerine ornekler vererek cizimlerini yapar. 59
  Sekillerin birden fazla simetri dogrusu oldugunu sekli katlayarak belirler. 18
  Bir parcası verilen simetrik sekli dikey ya da yatay simetri dogrusuna gore tamamlar. 34
  Metre ile santimetre arasındaki iliskiyi acıklar ve birbiri cinsinden yazar. 22
  Cetvel kullanarak uzunlugu verilen bir dogru parcasını cizer. 8
  Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldıgı problemleri cozer. 36
  Nesnelerin cevrelerini belirler. 5
  Sekillerin cevre uzunlugunu hesaplar. 40
  Şekillerin cevre uzunlukları ile ilgili problemleri cozer. 9
  Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve olcer. 40
  Standart sıvı olcme aracı ve birimlerinin gerekliligini acıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle olcmeler yapar. 11
  Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve olcme yaparak tahmininin dogrulugunu kontrol eder. 12
  Litre ile ilgili problemleri cozer. 28

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 640 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 14
  Dünyanın şekliyle ilgili model hazırlar. 15
  Dünyanın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar. 13
  Dünyada etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar. 11
  Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 6
  Duyu organlarının önemini fark eder. 35
  Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 43
  Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 22
  Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder. 32
  İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. 9
  İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. 30
  Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. 9
  Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 59
  Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır. 6
  Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir. 8
  Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır. 48
  Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. 21
  Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. 46
  Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır. 14
  İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur. 10
  Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 23
  Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. 9
  Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 11
  Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 7
  Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 43
  Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 10
  Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 5
  Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 16
  Yapay bir çevre tasarlar. 2
  Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır. 12
  Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 8
  Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 19
  Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 14
  Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1
  Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir. 9

  Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 926 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder. 13
  Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 72
  Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder. 65
  Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar. 53
  Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 37
  Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder. 14
  Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur. 4
  Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder. 19
  Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 17
  İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır. 78
  Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 58
  Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 4
  Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 7
  Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 16
  Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 15
  Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 16
  Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir. 38
  İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir. 30
  Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. 10
  Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir. 27
  Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 12
  Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 7
  Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar. 17
  Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 24
  Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 27
  Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 11
  Acil durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 21
  Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 18
  Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir. 1
  Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1
  Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 3
  Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 44
  Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 6
  Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar. 13
  Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 4
  Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 8
  Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır. 10
  Atatürkün kişilik özelliklerini araştırır. 59
  Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 2
  Doğadan yararlanarak yönleri bulur. 38
  Insanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir. 5
  Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır. 2

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 323 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to ask and answer questions using their previous knowledge and lexis. 10
  Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions to complete a game. 2
  Students will be able to ask and answer questions using their previous knowledge and lexis. 7
  Students will be able to say the numbers 11 through 20. 6
  Students will be able to recognize the numbers 11-20. 9
  Students will be able to recognize verbs related to playing a game. 1
  Students know frequently used words in unit Greetings. 7
  Students will be able to recognize kinship terms (names for family members). 12
  Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and stating the relationships of their family members. 15
  Students will be able to ask about and state the relationships of their family members. 2
  Students will be able to introduce their family members by pointing to them in a photograph or drawing. 6
  Students know frequently used words in unit My Family. 19
  Students will be able to recognize the personal and physical qualities of individuals. 6
  Students will be able to follow short, simple spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and explaining the personal and physical qualities of individuals. 20
  Students will be able to ask and answer questions about what people can and cannot do. 12
  Students will be able to ask and answer questions about personal and physical qualities of individuals 1
  Students know frequently used words in unit People I Love. 9
  Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and describing what people are doing at the moment. 6
  Students will be able to recognize the names of emotions/feelings. 15
  Students will be able to ask and answer questions about personal details such as how someone feels. 3
  Students will be able to ask about what someone is doing at the moment. 4
  Students will be able to ask and answer questions about what someone is doing at the moment. 2
  Students know frequently used words in unit Feelings. 5
  Students will be able to ask and answer questions about the quantity of things. 4
  Students will be able to tell the kinds and quantity of the toys they have. 3
  Students will be able to ask and answer questions about the shapes of things. 2
  Students will be able to name colors 4
  Students will be able to recognize the names of toys. 9
  Students will be able to tell the kinds and quantity of the toys they have. 2
  Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and naming the shapes of things. 2
  Students know frequently used words in unit Toys and Games. 19
  Students will be able to recognize the names of the rooms in a flat/house. 7
  Students will be able to ask about and tell the names of the rooms in an apartment/house. 2
  Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of the rooms in an apartment/house. 1
  Students will be able to ask about and tell the location of things in the rooms in an apartment/house. 24
  Students know frequently used words in unit My House. 36
  Students will be able to say when they don’t know the answer to a question. 2
  Students will be able to recognize the names of buildings and parts of a city. 5
  Students will be able to ask about and tell where buildings and other places are in a city by pointing to a map. 2
  Students will be able to tell where people are at the moment. 1
  Students will be able to recognize the names of vehicles. 2
  Students will be able to follow directions that lead them to a certain place. 1
  Students will be able to follow short, simple, spoken instructions, especially if they include pictures, by pointing and saying the names of some vehicles. 3
  Students know frequently used words in unit Transportation. 1
  Students will be able to identify various weather conditions. 5
  Students will be able to describe places. 1
  Students will be able to understand what people are doing at the moment. 1
  Students will be able to ask and answer questions about what people are doing at the moment. 1
  Students will be able to ask and answer questions about the weather conditions specific to a geographic area. 1
  Students know frequently used words in unit Weather. 2
  Students will be able to ask and answer questions about the quantity of the animals they see. 1