2. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Hayat Bilgisi (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1033 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin konusunu belirler. 16
  Ne, kim, nerede sorularını cevaplar. 42
  Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 87
  Metinle ilgili soruları cevaplar. 55
  Metin türlerini tanır. 4
  Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 11
  Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 91
  Cümleleri anlamlı ve kurallı biçimde tamamlar. 158
  Olayları oluş sırasına göre sıralar. 45
  Büyük harfleri uygun yerlerde kullanır. 58
  Soru ekini kuralına uygun yazar. 11
  Noktalama işeretlerini uygun yerlerde kullanır. 109
  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 92
  Görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 39
  Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını tahmin eder. 105
  Yazdıklarını düzenler. 102
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 6

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1564 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Nesne sayısı 100e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 3
  Nesne sayısı 100den az olan bir coklugu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. 87
  Verilen bir cokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder. 5
  100den kucuk dogal sayıların basamaklarını modeller uzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak degerlerini belirtir. 38
  100 icinde ikiser, beser ve onar; 30 icinde ucer; 40 icinde dorder ileriye ve geriye dogru sayar. 52
  Aralarındaki fark sabit olan sayı oruntulerini tanır, oruntunun kuralını bulur ve eksik bırakılan ogeyi belirleyerek oruntuyu tamamlar. 55
  100den kucuk dogal sayılar arasında karsılastırma ve sıralama yapar. 87
  100den kucuk dogal sayıların hangi onluga daha yakın oldugunu belirler. 28
  Toplamları 100e kadar (100 dahil) olan dogal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 75
  100e kadar olan dogal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen cıkarma islemini yapar. 94
  100 icinde 10un katı olan iki dogal sayının farkını zihinden bulur. 9
  Iki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur. 27
  Iki dogal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucuyla karsılastırır. 4
  Zihinden toplama islemi yapar. 8
  Dogal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri cozer. 69
  Dogal sayılarla yapılan cıkarma isleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini islem sonucuyla karsılastırır. 4
  Toplama ve cıkarma islemleri arasındaki iliskiyi fark eder. 12
  Esit isaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "esitlik" anlamını fark eder. 7
  Dogal sayılarla toplama ve cıkarma islemini gerektiren problemleri cozer. 74
  Standart olmayan sıvı olcme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını olcer ve karsılastırır. 26
  Standart olmayan sıvı olcme birimleriyle ilgili problemleri cozer. 14
  Geometrik sekilleri kenar ve kose sayılarına gore sınıflandırır. 60
  Sekil modelleri kullanarak yapılar olusturur, olusturdugu yapıları cizer. 13
  Kup, kare prizma, dikdortgen prizma, ucgen prizma, silindir ve kureyi modeller ustunde tanır ve ayırt eder. 41
  Geometrik cisim ve sekillerin yon, konum veya buyuklukleri degistiginde bicimsel ozelliklerinin degismedigini fark eder. 3
  Yer, yon ve hareket belirtmek icin matematiksel dil kullanır. 2
  Cevresindeki simetrik sekilleri fark eder. 47
  Tekrarlayan bir geometrik oruntude eksik bırakılan ogeleri belirleyerek tamamlar. 32
  Bir geometrik oruntudeki iliskiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı iliskiye sahip yeni oruntuler olusturur. 11
  Carpma isleminin tekrarlı toplama anlamına geldigini acıklar. 28
  Dogal sayılarla carpma islemi yapar. 46
  Dogal sayılarla carpma islemi gerektiren problemler cozer. 52
  Bolme isleminde gruplama ve paylastırma anlamlarını kullanır. 8
  Bolme islemini yapar, bolme isleminin isaretini (÷) kullanır. 74
  Butun, yarım ve ceyregi uygun modeller ile gosterir; butun, yarım ve ceyrek arasındaki iliskiyi acıklar. 67
  Tam, yarım ve ceyrek saatleri okur ve gosterir. 40
  Zaman olcu birimleri arasındaki iliskiyi acıklar. 16
  Zaman olcu birimleriyle ilgili problemleri cozer. 10
  Kurus ve lira arasındaki iliskiyi fark eder. 5
  Degeri 100 lirayı gecmeyecek bicimde farklı miktarlardaki paraları karsılastırır. 16
  Paralarımızla ilgili problemleri cozer. 53
  Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıfandırır, cetele ve sıklık tablosu seklinde duzenler; nesne ve sekil grafigi olusturur. 25
  Standart olmayan farklı uzunluk olcu birimlerini birlikte kullanarak bir uzunlugu olcer ve standart olmayan birimin iki ve dorde bolunmus parcalarıyla tekrarlı olcumler yapar. 16
  Standart uzunluk olcu birimlerini tanır ve kullanım yerlerini acıklar. 7
  Uzunlukları standart araclar kullanarak metre veya santimetre cinsinden olcer. 7
  Uzunlukları metre veya santimetre birimleri turunden tahmin eder ve tahminini olcme sonucuyla karsılastırarak kontrol eder. 11
  Standart olan veya olmayan uzunluk olcu birimleriyle, uzunluk modelleri olusturur. 26
  Uzunluk olcu birimi kullanılan problemleri cozer. 31
  Nesneleri standart araclar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karsılastırır. 14
  Kutle olcu birimiyle ilgili problemleri cozer. 25

  Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 942 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. 33
  Bireysel farklılıklara saygı duyar. 21
  Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar. 32
  Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır. 4
  Okulunun yakın çevresini tanıtır. 3
  Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 18
  Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar. 30
  Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder. 53
  Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar. 4
  Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar. 16
  Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar. 10
  Yakın akrabalarını tanıtır. 11
  Akrabalık iliskilerinin önemini kavrar. 4
  Yaşadığı evin adresini bilir. 18
  Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder. 22
  Aile içi karar alma süreçlerine katılır. 23
  Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır. 24
  Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur. 6
  Gün içerisinde planladığı işleri uygular. 43
  İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler. 11
  Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 78
  Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 49
  Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 21
  Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 8
  Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 8
  Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 5
  Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 13
  Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. 31
  Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 34
  Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir. 17
  Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur. 23
  Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 10
  Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir. 1
  Türk bayrağının ve İstiklal Marşının vatanı ve milleti için önemini fark eder. 36
  Atatürkün çocukluğunu araştırır. 34
  Millî gün ve bayramların önemini kavrar. 51
  Dinî gün ve bayramların önemini kavrar. 9
  Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır. 7
  Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar. 3
  Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler. 5
  Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır. 9
  Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir. 7
  Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. 1
  Doğa olaylarını tanır. 24
  Doğal afetlere örnekler verir. 24
  Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar. 24
  Güneşi gözlemleyerek yönleri gösterir. 24

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 253 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 4
  Students will be able to match written letters with the sounds produced. 1
  Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 9
  Students know frequently used words in unit Words. 9
  Students will be able to understand simple expressions about greeting and meeting someone. 16
  Students will be able to understand when someone introduces himself or herself. 5
  Students will be able to use everyday expressions for greeting and meeting someone. 2
  Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 12
  Students will be able to ask questions to find out how they are doing. 1
  Students know frequently used words in unit Friends. 4
  Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 8
  Students will be able to tell others how to do things in the classroom. 7
  Students will be able to ask for clarification by asking the speaker to repeat what has been said. 2
  Students know frequently used words in unit In the Classroom. 9
  Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1
  Students will be able to express the correct names of the classroom objects. 1
  Students will be able to identify the numbers from 1 to 10. 24
  Students will be able to express numbers from 1 to 10 and quantities of things. 6
  Students know frequently used words in unit Numbers 1
  Students will be able to understand the names for colors of things. 6
  Students will be able to name the colors of things. 21
  Students will be able to talk about the colors they like. 2
  Students know frequently used words in unit Colours. 2
  Students will be able to understand short, simple suggestions. 6
  Students will be able to ask and answer simple questions. 1
  Students know frequently used words in unit At the Playground 3
  Students will be able to understand the names of their body parts. 8
  Students will be able to tell the names of their body parts. 4
  Students will be able to give short, simple and oral instructions. 1
  Students know frequently used words in unit Body Parts. 35
  Students will be able to identify certain pet animals. 3
  Students will be able to follow short, simple and oral instructions about the names and locations of pet animals. 7
  Students will be able to say the names of certain pet animals. 10
  Students will be able to talk about the fruits they like. 1
  Students will be able to recognize the names of fruits. 2
  Students will be able to recognize the names of certain animals. 19